Kiwanis - Serving the Children of the World

Kiwanis in de wereld

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in 88 landen in de wereld met in totaal circa 300.000 leden. Verreweg de meeste clubs bevinden zich in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Er zijn ook al clubs in Afrika (Algerije, Tunesië, Kenia, Nigeria en Zuid-Afrika) en Azië (Georgia, Armenia, Azerbeidzjan, Kazakztan, Tadzjikistan, Kirgizië).

Doelstellingen van Kiwanis International

Kiwanis International heeft 6 doelstellingen die als handleiding dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn activiteiten, over de hele wereld.

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de "Gulden regel" in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
  • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich brengen.

Op maandag 17 mei 1999 gingen wij in organisatie en kregen wij ons charter certificaat onder het peterschap van Kiwanis Brugge en Kiwanis Destelbergen Reinaert. Een dag die wij uiteraard niet zonder de nodige ceremonie lieten voorbij gaan.