ONS FEEST VOOR ONS 25-JARIG JUBILEUM  WAS EEN STIJLVOL GEBEUREN EN EEN GROOT SUCCES!

Het eerste deel van het jubileumfeest, vond plaats in de Gotische zaal van het Stadhuis te Brugge met een academische zitting. Daar werden de leden van Kiwanis Brugge Vives, samen met andere genodigden ontvangen en toegesproken door Burgemeester Dirk De fauw. Hij sprak zijn dank en bewondering uit voor 25 jaar vrijwillige inzet voor hulp aan kinderen in nood uit de regio en maakte deze dankbaarheid concreet door als geschenk van de Stad Brugge een kunstwerk van Maud Bekaert te overhandigen aan huidig voorzitter Martin Duflou. 

Vervolgens gaf Noël Geirnaert, historicus en ere-hoofdarchivaris van Stad Brugge een uiteenzetting over Juan Luis Vives.  Dhr. Geirnaert werd 25 jaar geleden geraadpleegd door de club, die toen in oprichting was om advies te geven voor een goede naamkeuze voor de nieuwe club.  De naam Vives, die door hem werd voorgesteld, werd onmiddellijk aanvaard.  De naam van de humanist en vooruitstrevend denker over de aanpak van armoede bleek een mooie keuze te zijn. Die naamkeuze gebeurde jaren voordat de hogeschool ook voor deze naam koos.

Er werden eveneens felicitaties en woorden van dank uitgesproken door Dominique Swerts , Gouverneur van Kiwanis België Luxemburg.

Tot slot dankte de voorzitter Martin Duflou de Burgemeester voor de ontvangst op het Stadhuis en de mooie woorden, evenals de andere sprekers en werd een stiltemoment gevraagd ter nagedachtenis van de overleden leden, Julien Vanhollebeke en Renato Brabants. 

Na dit alles werd door Stad Brugge een receptie aangeboden in de salons van het Stadhuis.

Het tweede deel van de viering, het avondfeest, ging tot in de late uurtjes door in het Kasteel van Moerkerke. Daar werden de nog overblijvende  stichtende leden, Thierry Lemahieu en Johan Louagie, gehuldigd. In hun dankwoord riepen zij op om niet te lang stil te staan bij het verleden, maar om met de ganse groep verder te bouwen aan de toekomst van de club onder het motto “serving the children of the world”.

Een link naar alle foto's van ons feest vind je hier.