HOE IS KIWANIS ONTSTAAN?


Kiwanis is een initiatief van twee Amerikanen. Zij kregen het idee om mensen met uiteenlopende beroepen samen te brengen in een vriendenkring, met de bedoeling elkaar wederzijds te steunen en te helpen. Dit leidde tot de oprichting van de eerste club in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan op 21 januari 1915. Deze datum wordt sindsdien beschouwd als de oprichtingsdatum van Kiwanis.

In november 1916 werd Kiwanis internationaal door de oprichting van de eerste Canadese club in Hamilton, Ontario. Pas in 1961 werd de eerste club buiten Amerika en Canada opgericht en wel in Wenen.

WAAR KOMT DE NAAM KIWANIS VANDAAN?

Vast staat dat de woorden ‘NunKee-wan-is’ de basis vormen van de huidige naam Kiwanis. Deze woorden vormden een uitdrukking in de taal van de Ochipew Indianen, die leefden in de omgeving van Detroit. Voor deze uitdrukking zijn verscheidene malen verschillende vertalingen gevonden. De eerste was ‘Wij drijven handel’, daarna kwamen ‘Wij maken plezier – wij maken lawaai’.

Die vertalingen moeten op een of andere manier in het begin van de twintigste eeuw uiting zijn geweest van iets gemeenschappelijks. De eerste Kiwanians vermaakten zich goed met elkaar, lieten van zich horen, maar dreven niet echt handel. Daarvoor in de plaats begonnen zij aan dienstverlening zonder oogmerk van persoonlijk belang, aan anderen die het minder hadden.

In het Nederlands wordt de naam Kiwanis tegenwoordig graag uitgelegd als ‘Laat zien wie en wat je bent’ en ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden’.

VIVES BRUGGE


Kiwanis Brugge Vives werd opgericht eind 1998 door stichtend voorzitter Joris Ryde. De club werd officieel gecharterd op 17 mei 1999, onder peterschap van Kiwanis Brugge 1 en Kiwanis Destelbergen. “Brugge Vives” was toen de tweede Brugse Kiwanisclub , na peterclub Brugge 1.
Op Vandaag zijn er nog 2 Brugse dames Clubs bijgekomen nl. Kiwanis Club Brugge Achelois en Kiwanis Club Brugge Gruuthuse.
Brugge Vives is peterclub van Achelois.

VIVES - JUAN LUIS VIVES

Juan Luis Vives was een Spaans-Joodse Bruggeling, die leefde van 1492 tot 1540. Hij verliet zijn geboorteland Spanje definitief in 1509 uit schrik voor het vervolgingsbeleid van de Inquisitie.

Vanaf 1512 tot aan zijn dood bleef hij in Brugge, dat zijn thuis werd, wonen.Hij was een bekend humanist en filosoof die correspondeerde met alle grote humanisten van zijn tijd, o.a. ook met Erasmus.Hij schreef een twintigtal boeken, met veel aandacht voor de maatschappelijke problemen uit zijn tijd.

In zijn werk "De subventione pauperum" (1526) werkte hij een concreet programma uit dat tegemoet kwam aan de bezorgdheid van de overheid om armoede en bedelarij uit te bannen.Vives was zeer vertrouwd met de Brugse situatie en stelde zijn hervormingsplannen op vanuit de realiteit van de Brugse armenzorg.

Hij toonde zich een groot vernieuwer en daar waar men voorheen eerder de "armen" aanpakte, pleitte hij voor het structureel aanpakken van de armoede door het organiseren van opleidings- en tewerkstellingsprojecten door de overheid.Daarnaast pleitte hij ook voor de organisatie van een dienst die maaltijden zou rondbrengen.(Verrassend actueel toch wel.)

Deze verdienstelijke en vooraanstaande Spaans Brugse humanist kreeg te Brugge eenborstbeeld op het graspleintje achter het Gruuthuuzemuseum en de Onze Lieve Vrouwekerk.

De inhoudelijke denkbeelden van deze Brugse Humanist zijn de reden waarom Kiwanis Brugge Vives , bij de zoektocht naar een passende naam voor "VIVES" heeft gekozen. De suggestie voor deze naam kwam van Dhr. Geirnaert, stadsarchivaris van de Stad Brugge en de allereerste gastspreker in de toen kersverse nieuwe Kiwanisgroep.