Projecten

OVERZICHT VAN PROJECTEN DIE ONZE STEUN KREGEN OF ZULLEN KRIJGEN

Isabel Vercauteren en Eline Bullynck, directeur en orthopedagoog van BUSO Ravelijn, een school in het buitengewoon onderwijs met kinderen die zeer uiteenlopend zijn qua capaciteit en problematiek,  konden op onze ledenvergadering hun werking en hun steunvraag toelichten.  Onder het motto “they have to be happy to learn” worden de leerlingen zeer kort en attent opgevolgd in een aangepast traject. De concrete steunvraag bestaat uit een lijst met diverse noden : fitnesstoestellen -  timmermateriaal - speeltoestellen - picknickbanken 
Onze sociale commissie besliste om dit project te steunen. Het project wordt gekoppeld aan ons golftornooi.

Wonderwijs is een school voor kinderen met een beperking in Assebroek. Zij vroegen onze steun voor de aankoop van weersbestendige en veilige picknicktafels om buitenklassen te kunnen organiseren. Een buitenklas met 3 dergelijke tafels werd met steun van Kiwanis Brugge Vives gerealiseerd. Bij de inhuldiging van deze tafels kregen we een rondleiding in de school die ons nog beter de werking leerde kennen en waarbij het ons hart verwarmde dat de eerdere steun die we gaven (verplaatsbaar podium) nog steeds intens gebruikt werd.

Na steunvraag van BUSO SBSO De Varens te St Andries Brugge voor een veilige schommel werd de steun hiervoor besproken door de Sociale Commissie en toegekend.  We hadden deze school, zijn werking en zijn doelgroep reeds eerder leren kennen doordat enkele leerkrachten een uiteenzetting kwamen geven op onze ledenvergadering en we naar aanleiding hiervan ook reeds eerder deze school steunden.  Als dank kregen wij enkele zeer mooie tekeningen van de kinderen.

De school Wonderwijs te Assebroek vroeg aan Kiwanis Brugge Vives steun voor het realiseren van een verplaatsbaar podium om de kinderen toe te laten zich te ontwikkelen en zich  uit te drukken.  Nadat het podium geleverd werd konden we de school bezoeken en vaststellen dat het wel degelijk goed gebruikt werd.

Het Centrum van de Oostkust voor revalidatie en welzijnszorg had nood aan een snoezelruimte, waar kinderen zich comfortabel voelen en tot rust kunnen komen.  Kiwanis Brugge Vives droeg zijn steentje bij en schonk enkele attributen die nodig zijn om zo'n snoezelruimte aan te kleden. Uit dank werden we uitgenodigd voor een bezoek aan de gerealiseerde installatie.

De Kiwanis-pop is een popje in stof dat een kind/persoon voorstelt. Het is de bedoeling dit aan ziekenhuizen te schenken waar deze in de kinderafdeling kunnen gebruikt worden om de kinderen te troosten, maar ook om op de pop te kunnen tekenen om uit te leggen  welke ingreep het kind zal ondergaan.  Zo schonken wij reeds heel wat poppen aan ziekenhuizen waaronder ook AZ Sint Lucas afdeling pediatrie.

Ook scholen voor kinderen zonder beperkingen hebben soms nood aan enige steun, wanneer leraren en directie hun leerlingen iets extra willen aanbieden, zoals een aangename en mooi aangeklede speelplaats. Kiwanis Brugge Vives hielp met veel enthousiasme mee aan de opsmuk van de speelplaats van OLVA VIVENKAPELLE.

Kiwanis International en UNICEF hebben via het Eliminate-project de handen ineen geslagen om een einde te maken aan tetanus bij moeders en pasgeboren baby's.
Deze dodelijke ziekte eist elk jaar de levens van bijna 49.000 baby's en een groot aantal vrouwen, wereldwijd en uiteraard hoofdzakelijk in de ontwikkelingslanden. Dit project werd inmiddels beëindigd, het eindrapport vind je hier.

Onze club heeft jaarlijks een donatie gedaan voor dit project.